یکی از مهم‌ترین معیارها به منظور سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارا هستند.
اشتغال زنان نیز به عنوان یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی همواره به عنوان شاخصی در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت کشورها مدنظر قرار داشته است.
جمهوری اسلامی ایران نیز درصدد است با استفاده از ظرفیت‌های گوناگون، رشد اشتغال زنان نسبت به سایر کشورهای منطقه را افزایش دهد. بخشی از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های کارآفرینی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، تحصیلات عالی، مشاغل خانگی، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین می‌باشند.
کارشناسان اجتماعی بر این باور هستند که مشارکت روز افزون زنان در امور اجتماعی و اقتصادی باعث تقویت اعتماد به نفس، استقلال و افزایش توانمندی در تصمیم‌گیری و برخورد مناسب آن‌ها با رویدادها و حوادث زندگی می شود. افزایش کارایی و استقلال بیشتر نتیجه فعالیت زنان در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.

کارآفرینی برای زنان می‌تواند منجر به تعامل اجتماعی، استقلال عمل بیشتر و در نهایت توانمندی آنها در عرصه‌های مختلف زندگی شود. مهم‌ترین ویژگی کارآفرینی برای زنان، افزایش توان مدیریتی در آنها است که شکل گیری این ویژگی در نهایت می‌تواند منجر به مسئولیت پذیری بیشتر در عرصه‌های مختلف زندگی شود. به طور یقین افزایش روحیه کارآفرینی می‌تواند در نهایت منجر به افزایش توانمندی فرزندان خانواده نیز بشود. و این پیشرفت مسلماً بر نسل‌های آتی اثر خواهد گذاشت. 

یکی از مهم‌ترین راه های توانمندسازی و تقویت کارآفرینی در میان زنان، فعالیت در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ایجاد تحولات چشمگیر در کلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله کارآفرینی، به عنوان مهم‌ترین ابزار توانمندسازی زنان در دنیای امروز مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به قابلیت‌های ایجاد شده توسط این فناوری ها بسیاری از چالش ها و مشکلاتی که به طور سنتی برای اشتغال و توانمندی زنان وجود داشته ، مرتفع شده و قدرت کارآفرینی آنها رو به افزایش است. 

در این بخش به معرفی تعدادی از زنان کارآفرین، توانمند و فعال ایرانی می‌پردازیم که با استفاده از ظرفیت موجود در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به ارایه خلاقیتی نو شده‌اند، حوزه کاری خود را گسترش داده اند، آموزش های تخصصی و کاربردی در زمینه توانمندی زنان ایجاد کرده‌اند و یا به الگوی موفقی در بین زنان بدل شده‌اند.

 

زنان کارآفرین ارتباطات و فناوری