گزارش تصویری/ مراسم ملی روز جهانی دختران در ICT

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف