دیدگاه دکتر براری، معاون وزیر و رییس سازمان فضایی در خصوص زنان و فناوری اطلاعات

نامگذاری سالهای اخیر به عنوان عصر ارتباطات ناشی از مزیتهای متعددی است که در اثر دسترسی افراد به این امکانات نسبت به سالهای قبل از آن حاصل شده است. برخی از این مزیتها عملا به واسطه این فناوری فراهم شده که پیش از آن حتی تصور آن نیز در ذهنها نمی گنجیده است. این فناوری پدیده ای است که تمام اقشار جامعه می توانند بدون تبعیض و به اندازه ظرفیت و دانش خود از آن بهره مند شوند و متناسب با این بهرهمندی از توانمندیهای خود حداکثر بهرهبرداری را بنمایند. نتیجه این موضوع، به معنای واقعی توانمندسازی است که یک دستاورد غیرقابل انکار از عصر ارتباطات خواهد بود.
در اختیار قرار گرفتن فرصت برابر و مساوی جهت رشد و ارتقاء توانمندیهای افراد در جامعه از طریق دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک ابزار برای تک تک اعضای جامعه میتواند در نهایت منجر به نتایجی شده که در حالت عادی تحقق آن به این وسعت و ابعاد قابل تصور نمی باشد. از طریق این فناوری هر فرد در جامعه می تواند به یک کارآفرین تبدیل شود، هر فرد تبدیل به یک رسانه شده، عملکرد دولت ها توسط هر فرد مورد رصد و نقد قرار گرفته که همه این ها مصادیقی است از ایجاد امکان ارتقاء سطح مشارکت افراد در اداره جامعه. اهمیت این موضوع از آن جا پررنگ تر می شود که در عصر حاضر مقبولیت و مشروعیت دولت ها با میزان مشارکت اجتماعی مردم و به ویژه زنان، جوانان و اقشار محروم (البته در نگاه عادی و متداول) سنجیده می شود و معیارهای توانمندسازی یعنی رفاه، دسترسی به منابع، ‌آگاهی و مشارکت، همگی در بهره گیری از این فناوری نوین متبلور و قابل لمس است. اگرچه در دهههای قبل این اقشار از جامعه عملا نقشآفرینی پررنگی در جامعه خود نداشته اند، با تحولات عصر جدید بخصوص با فراهم آمدن فرصتهای برابر از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایفای نقش پرداخته اند.
در این نگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات بستر و زیرساختی در جامعه است که امکان دسترسی شهروندان؛ اعم از مرد و زن، پیر و جوان، برخوردار و محروم را به امکاناتی یکسان، با کیفیت و سهل الوصول فراهم نموده که می تواند ضمن کمک به رشد و ارتقای توانمندی افراد، هر فرد را در خدمت رشد و توسعه کشور خود قرار داده و از این طریق نقش جدی را ایفا نمایند.
اگرچه دیدگاه سنتی رایج بر ایجاد محدودیتهایی در خصوص حضور بانوان در عرصه اجتماعی متمرکز بوده، تاکیدات شرع مقدس و بزرگان دینی بر ایجاد امکان نقشآفرینی جدی ایشان میباشد. از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان کاملا باز است. زنان هرچه می توانند تلاش اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کنند.از همین رو توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند دریچه های جدیدی بر روی بانوان برای مشارکت بیشتر در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باز نماید.
تخمین زده می شود که ۹۰ درصد مشاغل آینده، نیازمند مهارت های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی هستند و حدود ۲ میلیون شغل جدید در حوزه های رایانه، ریاضیات، معماری و مهندسی از طریق این فناوری ایجاد خواهد شد.
فناوری اطلاعات به دلیل تعدد نقش هایی که در رویکردهای توسعه دارد، با ایجاد شبکه ای گسترده به ایفای این نقش مهم می پردازد و می تواند زمینه ساز توانمندی و تاثیرگذاری آگاهانه زنان در اجتماع شود.
سواد دیجیتالی می تواند در گفت و گوی جهانی به زنان قدرت بیان بدهد. آن ها می توانند مهارت های مختلفی را کسب کنند و با ایجاد یک شبکه انتقال تجربیات بر بستر این فناوری به صورت آزادانه تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهند و از تجربه سایرین نیز در حوزه های مورد علاقه استفاده کنند.
با پیشرفت روزافزون فناوری های نوین و بویژه فناوری فضایی، حوزه ارتباطات نیز به شدت مورد تاثیر این فناوری قرار گرفت. ویژگی های منحصر به فرد این فناوری، می تواند تمام زوایای زندگی مردم را دگرگون کند و از آنجایی که فناوری فضایی به عنوان عامل بهبود وضع اقتصادی، رشد و افزایش توانمندی بسیاری از بخش ها از جمله حمل و نقل، بانکداری، ارتباطات و خدمات اینترنت، سلامت، کشاورزی و انرژی شناخته می شود، کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای از ابزارهای این فناوری بهره می گیرند.
ماموریت های فضایی مرزها و امکانات مهندسی را در می نوردد و دانش کاربردی در همه جا گسترده می شود. اکنون تجارت در بخش فناوری فضایی رونق بسیار دارد و در تمام دنیا از ماهواره ها برای خدمات مخابراتی، انتقال داده و بسیاری موارد دیگر استفاده می کنند. به موازات توسعه این فناوری کاربردهای فناوری فضایی در زندگی مردم ملموس تر می شود.
توسعه این فناوری عرصه ارتباطات را دگرگون خواهد کرد چرا که از سویی بستری بسیار غنی برای برای توسعه کسب و کارهای نوین است، و از سویی دیگر با ایجاد ابزارهای قوی ارتباطاتی و توسعه و بهبود روش های نوین ارتباطی، ابزاری قدرتمند برای افزایش دسترسی به آموزش های کیفی در اختیار بانوان می گذارد و به آنها برای بهبود زندگی و غلبه بر موانع اجتماعی و اقتصادی از طریق دسترسی به ابزارهای جدید و دیدگاه های نو کمک می نماید.