دیدگاه مهندس فلاح، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص زنان و فناوری اطلاعات

بسمه تعالی

 

با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دنیا و پیدایش انقلاب ICT، جهان با تحولات عظیمی روبرو شده است.      در این میان کشورهای مختلف متناسب با بهره‎‌گیری از این تکنولوژی، از مزایای آن بهره‌مند شدند.

ماهیت ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه‌ای فراهم کرده است که انسانها فارغ از جنسیت، سن و منطقه جغرافیائی، توانمندی خود را ارتقاء داده و حضور موثرتری در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … داشته باشند. این موضوع در جوامعی چون کشور ما که بیش از نیمی از جمعیت آن را زنان و دختران تشکیل می‌دهند اهمیت بیشتری دارد چرا که پیش از عمومی شدن ICT،  شکاف جنسیتی در دستیابی به فرصت‌های برابر برای زنان در مقایسه با مردان بویژه در روستاها و شهرهای کوچک پر رنگتر بوده است. به همین دلیل اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سندی را با عنوان برنامه عملیاتی برای توقف شکاف جنسیتی دیجیتال ارایه کرد. در این سند تقویت زنان در بخش فناوری، توسعه محتوای مرتبط، ایجاد ظرفیت‌های توسعه و اقدام در جهت ترویج استخدام زنان به ویژه در حوزه‌های تصمیم‌سازی در سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی از جمله بخشهائی است که بر روی آن تاکید شده است.

این مهم در ایران نیز در قالب پروژه “توانمندسازی زنان از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات” با رویکرد شناخت      مسئولیت‌های اجتماعی، آموزش، ایجاد اشتغال و آشنائی با کسب و کارهای مبتنی بر ICT با مشارکت سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرها و روستاهای سراسر کشور در یکسال گذشته اجرایی شد.

تسریع در تحقق این موضوع در کنار مشارکت همه جانبه دستگاههای مرتبط مرهون ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چند سال اخیر است که به منظور استفاده از تکنولوژی پهن باند در قالب اقدامات مختلف از جمله اجرای طرح خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) در مناطق روستائی و دورافتاده در بیش از ۳۳۰۰۰ روستای کشور فراهم شده است. در حال حاضر امکان دسترسی بیشتر و سریعتر به منابع اطلاعاتی، فرصتهای نوینی برای توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان و دختران روستائی و نیز بهبود وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی ایشان ایجاد کرده است.

هر چند فناوری اطلاعات و ارتباطات راه حلی برای همه مشکلات پیش روی زنان نیست اما قطعاً می‌تواند در خود اتکایی، توانمندسازی و پیشرفت آنان مفید واقع شود. در پایان برای همه زنان این سرزمین به ویژه آنهائی که در حوزه ICT فعالیت می‌کنند آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم.

مهندس حسین فلاح – معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی